Могилица

Могилица

За Могилица

Село Могилица е разположено на около 30 км югозападно от град Смолян и се намира в планински район, в близост до границата с Гърция, на горното течение на река Арда. Къщите са разположени върху левия бряг на река Арда. Надморската височина е 920-950 метра.

Близо до Могилица са разположени следните населени места: Бориково, Бяла река, Буката, Черешките, Киселчево, Илинден, Черешово, Исьовци, Ухловица и др.

Language